Telefoongids België

De telefoongids België wordt ook wel de Witte Gids genoemd, of in het Frans, de Pages Blanches. Van de telefoongids bestaat zowel een papieren versie als online versie. Tot 2011 was het wettelijk geregeld dat alle inwoners van België de papieren telefoongids jaarlijks in huis kregen. Sinds 2011 is de telefoongids België commercieel en gecombineerd tot één boek, samen met de Gouden Gids voor bedrijven en andere instanties in België. Omdat niet iedereen nog de papieren telefoongids gebruikt, is het daarnaast sinds 2011 mogelijk om af te zien van het ontvangen van de telefoongids België. Gebruikers van de telefoongids wordt jaarlijks gevraagd of zij de telefoongids van België het daaropvolgende jaar ook nog willen ontvangen.

Ondanks de snelle opkomst van het internet en de online versie van de telefoongids, is gebleken dat de meeste mensen nog lang niet zonder de papieren telefoongids België kunnen. In 2011 gaven 8 op de 10 telefoonabonnees nog aan de telefoongids België te gebruiken. Hoewel dit cijfer in 2014 naar alle waarschijnlijkheid is gedaald door de verdere opkomst van het internet, wordt de telefoongids België nog altijd veel gebruikt. De Witte Gids is voor veel Belgen nog altijd een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven.

In de telefoongids België zijn alle telefoonnummers te vinden van abonnees van Belgische telefoonproviders. In de gids zijn alleen vaste nummers te vinden. Mobiele nummers worden niet gepubliceerd in de gids. Wanneer een abonnee aangeeft dat het nummer niet gepubliceerd mag worden, verschijnt het nummer niet in de telefoongids. Tegenwoordig is er ook een online versie beschikbaar van de Witte Gids. Via de website vindt u gemakkelijk telefoonnummers door te zoeken op naam en woonplaats. Door de ontwikkeling van de online versie is er langzamerhand een overgang ontstaan van de fysieke telefoongids België naar de online telefoongids. De online versie van telefoongids is erg gebruiksvriendelijk, doordat er nu op ieder moment en overal snel een nummer kan worden opgezocht via de smartphone.

De online versie van de Witte Gids is ook erg handig voor Belgen in het buitenland of niet-Belgen die toch gebruik willen maken van de gids. De fysieke telefoongids is niet, of lastig, te verkrijgen in het buitenland. Dankzij de online telefoongids België kan de gids alsnog makkelijk en snel gebruikt worden. Hierdoor hoeft het nooit meer een probleem te zijn als u ergens ter wereld een telefoonnummer uit België nodig hebt, maar geen beschikking heeft over de telefoongids.